החזון שלנו

בעולם של משאבים טבעיים מוגבלים ואוכלוסיה צומחת, ביכורי השדה פועלת להיות השחקן המוביל באספקת תוצרת      חקלאית טריה תוך מתן שירות יוצא דופן ופיתוח פתרונות יעילים עבור לקוחות וספקים.
משימתנו היא צמיחה מתמדת, כל זאת ע"י חדשנות ומצוינות תפעוליות באספקת תוצרת חקלאית טרייה.      
שלושה מוקדי הערך שלנו הם: 
 
ללקוחותינו- על ידי אספקת פיתרונות רכישת תוצרת חקלאית ובניית קשרים ארוכי טווח.
 
לספקינו- אספקת פתרונות לחקלאים ובתי אריזה למכירת תוצרת חקלאית מגוונות (השוק המוסדי,  השוק הקמעונאי ויצוא לשיווקי אירופה).
 
עובדינו- ע"י הענקת סביבת עבודה דינמית שמעודדת חדשנות ושיתוף ידע להעצמת היכולות האשיות.